Magyar Művészeti Akadémia

A könyvtár fenntartója 2017. november 1-től a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet. Az új néven – Dokumentációs Központ és Szakkönyvtár – működő gyűjtemény megőrzi, feltárja az MMA történetével, működésével és az MMA akadémikusaival kapcsolatos írott, nyomtatott, audiovizuális és elektronikus dokumentumokat, valamint hozzáférést biztosít a kortárs művészeti kutatás számára.

A 2012 óta gyarapodó könyvtár 2014-ben a Pesti Vigadó épületében kapott elhelyezést mintegy 177 m2 területen. 2017. november 1. óta a könyvtár központja az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetben van, míg a Vigadó-beli gyűjtemény telephelyként működik tovább. A nyitvatartási órák száma a hét öt munkanapján összesen heti 24 óra.

A gyűjtemény döntően könyvekből, mintegy tizenkét ezer kötetből áll; de jelentős az elektronikus dokumentumok, e-könyvek, valamint a hang- és audiovizuális dokumentumok száma is. Említésre méltó, hogy az intézet kutatóinak kérései alapján módunk van külföldi megjelenésű szakirodalom beszerzésére is. Az olvasóteremben 77 hazai, és 11 külföldi periodika lapszámai olvashatók.

Külföldi folyóirataink:

AB (Szlovénia); Architekt (Csehország); Architektura a urbanizmus (Szlovák Köztársaság); Architext (Románia); Detail (Németország); El Croquis (Spanyolország); Form – The european Design Magazine; Harvard Design Magazin (Amerikai Egyesült Államok); Oris (Horvátország); The Plan (Olaszország); Zeppelin (Románia)

A könyvtár az állomány kölcsönzését csak az akadémikus látogatók, illetve munkatársak részére biztosítja, ugyanakkor aktívan részt veszünk a hazai, valamint a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzésben.

A látogatók számára jelenleg két olvasótermi számítógép használata biztosított, amelyen a Vigadó épületében elérhető, ingyenes wifi szolgáltatáson keresztül lehet az internetet – azon belül a könyvtár online katalógusát, valamint az előfizetett adatbázisokat – használni.

2016-ban, szakkönyvtári feladatainak megfelelően, a könyvtár csatlakozott az EISZ (Elektronikus Nemzeti Információszolgáltatási Program) konzorciumához. A csatlakozásnak köszönhetően a 2019. évre a következő online, teljes szövegű adatbázisokra fizettünk elő:

Academic Search Complete (EBSCO);

JSTOR;

Arcanum Digitális Tudástár;

Akadémiai Kiadó Szótárai;

Akadémiai Kiadó Folyóiratai;

L'Harmattan Kiadó (Szaktárs);

Kronosz Kiadó kiadványai;

Osiris Kiadó kiadványai;

Project Muse (Premium Collection);

SzóTudásTár (Tinta Kiadó);

Typotex Interkönyv;

Springer Nature, e-könyv csomag (4 témakörben):

  • History (193)
  • Literature, Media and Culture (366)
  • Religion and Philosophy (274)
  • Social Sciences (537)

A könyvtár munkatársai aktívan részt vettek a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életművét bemutató  mmakademia.hu portál építésében, mind az informatikai fejlesztésekben való részvétellel, mind pedig a könyvtár állományának az akadémikusok életművére fókuszáló, aktív, tervszerű gyarapításával.

2018-ban a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet épületében is kialakítottuk az olvasók fogadására alkalmas könyvtári szolgáltatásokat.

A könyvtár rendszeresen tart mind szűkebb szakmai körben, mind a nyilvánosság számára különböző rendezvényeket. 2019. évi programjainkról összefoglaló olvasható a Könyvtárvilág webmagazin 7. évf. 6. sz. (2019) számában.

 

Nyitvatartás

10–18 h (akadémiai nap)
13–16 h (akadémiai nap)
10–16 h (nyilvános nap)
13–16 h (akadémiai nap)
10–14 h (nyilvános nap)
zárva
zárva

Elérhetőség

Telefon:
Cím: Kedves Olvasók és Látogatók! A könyvtár állományrevízió miatt 2021. 08. 2. – 2021. 09. 06. között zárva lesz. Nyitás 2021. szeptember 6-án 10.00 órától. Szíves megértésüket köszönjük! Központ: 1121 Budapest, Budakeszi út 38. Telephely: 1051 Budapest, Vigadó tér 2.

Könyvtárvezető:

Telefon:
E-mail:

Munkatárs: Csányi Szilveszter

Telefon:+36 (30) 936-0987
E-mail: konyvtar@mma-mmki.hu

Munkatárs:

Telefon:
E-mail: