A könyvtárban elérhető adatbázisok

Szakkönyvtári profiljához illeszkedően a könyvtár több online adatbázisra is előfizet az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ) keretében, ezáltal helyben használva, elektronikusan olvasói rendelkezésére bocsátja több ezer hazai és nemzetközi szakfolyóirat archív és kurrens számainak, illetve szakkönyveknek teljes szövegét.

Az MMKI 2021-ben a következő adatbázisokhoz való hozzáférésre fizetett elő a könyvtár:

Akadémiai Kiadó Folyóiratai

Az Akadémiai Kiadó 8 magyar és 46 angol nyelvű folyóirata teljes szöveggel elérhető a több tudományágra kiterjedő adatbázisban.

Akadémiai Kiadó MeRSZ

Az Akadémiai Kiadó legfontosabb magyar nyelvű kézikönyvei teljes szöveggel olvashatók a több tudományágra kiterjedő adatbázisban. 2017-ben több mint kétszáz magyar nyelvű kötet érhető el a felületen.

Arcanum Digitális Tudománytár (ADT)

 Több száz szakfolyóirat, közlöny, akadémiai közlemény, évkönyv, heti- és napilap, lexikon és kézikönyv található meg teljes szöveggel a magyar tartalmakat biztosító adatbázisban. Az ADT a 19–20. századi hungarikumok egyik legnagyobb online gyűjteménye, a magyar művelődés-, társadalom- és gazdaságtörténet fontos forrása. A gyűjtemény anyaga nagyrészt 20. századi kiadványokból áll össze, de bőségesen találni 19. századi és ritkábban 21. századi szövegeket is.

Balassi Kiadó

A Balassi Kiadót 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

Gondolat Kiadó

A Gondolat Kiadó immár több mint fél évszázada van jelen a magyar könyvkiadásban, s ma is a hazai könyvpiac egyik meghatározó szereplője. A kiadó átlagosan évi 80 kiadványt jelentet meg, melyek túlnyomó része a társadalomtudományok, illetve az európai és magyar szépirodalom területéről kerül ki.

JSTOR  Art, Art History, Architecture

JSTOR Film, Performing Arts

JSTOR Music

A JSTOR teljes szövegű adatbázisban több más tudományterület mellett elsősorban társadalomtudományi folyóiratcikkek érhetők el. Az adatbázis főleg archív tartalmakat szolgáltat, a folyóiratok legfrissebb 2–5 évfolyama nem érhető el benne.

JSTOR – ARTSTOR

Az Artstor adatbázisban több mint 2,4 millió kép érhető el jogtisztán oktatási és kutatási célokra, a legkülönbözőbb tudományterületekről válogatva. A képek nagyíthatók, letölthetők, megoszthatók, oktatási célú prezentációk készítéséhez felhasználhatók.

Kalligram Kiadó

A Kalligram, mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak közvetítője. Számos társadalomtudományi sorozatot tart fent, amelyek mind megtalálhatóak a már induláskor is több mint 800 könyvet felsorakoztató adatbázisában.

L'Harmattan Digitális Adatbázis

A szolgáltatás jelenleg több mint 1400, többnyire magyar nyelvű bölcsészet- és társadalomtudományi szakmunkát, tankönyvet és forráskiadványt tartalmaz, több mint 20 tudományterületi kategóriába rendszerezve, szabadon olvasható és kereshető formában.

Szent István Társulat

A Szent István Társulat Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye.

Typotex Interkönyv

Az adatbázisban a Typotex Kiadó több mint 600, többnyire magyar nyelvű kiadványa érhető el: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok köréből. Az adatbázis az IP-alapú azonosítás mellett eduID-alapú azonosítással is használható.

Forrás: Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ)

A fentieken túl elérhető még a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) adatbázisa, valamint az előfizetett hazai folyóiratok teljes szövegű archívumai.