A könyvtárban elérhető adatbázisok

Szakkönyvtári profiljához illeszkedően a könyvtár több online adatbázisra is előfizet az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ) keretében, ezáltal helyben használva, elektronikusan olvasói rendelkezésére bocsátja több ezer hazai és nemzetközi szakfolyóirat archív és kurrens számainak, illetve szakkönyveknek teljes szövegét.

Az MMKI 2019-ben a következő adatbázisokhoz való hozzáférésre fizetett elő a könyvtár használói számára (a 2020-ban új beszerzéseket külön jelöltük):

Academic Search Complete (EBSCO)

A multidiszciplináris adatbázisban teljes szöveggel érhetjük el 8800 folyóirat tudományos cikkeit, gyakran a legfrissebb számokat is beleértve.

Akadémiai Kiadó Folyóiratai

Az Akadémiai Kiadó 8 magyar és 46 angol nyelvű folyóirata teljes szöveggel elérhető a több tudományágra kiterjedő adatbázisban.

Akadémiai Kiadó MeRSZ (új)

Az Akadémiai Kiadó legfontosabb magyar nyelvű kézikönyvei teljes szöveggel olvashatók a több tudományágra kiterjedő adatbázisban. 2017-ben több mint kétszáz magyar nyelvű kötet érhető el a felületen.

Arcanum Digitális Tudománytár (ADT)

 Több száz szakfolyóirat, közlöny, akadémiai közlemény, évkönyv, heti- és napilap, lexikon és kézikönyv található meg teljes szöveggel a magyar tartalmakat biztosító adatbázisban. Az ADT a 19–20. századi hungarikumok egyik legnagyobb online gyűjteménye, a magyar művelődés-, társadalom- és gazdaságtörténet fontos forrása. A gyűjtemény anyaga nagyrészt 20. századi kiadványokból áll össze, de bőségesen találni 19. századi és ritkábban 21. századi szövegeket is.

Balassi Kiadó (új)

A Balassi Kiadót 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

Gondolat Kiadó (új)

A Gondolat Kiadó immár több mint fél évszázada van jelen a magyar könyvkiadásban, s ma is a hazai könyvpiac egyik meghatározó szereplője. A kiadó átlagosan évi 80 kiadványt jelentet meg, melyek túlnyomó része a társadalomtudományok, illetve az európai és magyar szépirodalom területéről kerül ki.

JSTOR

A JSTOR teljes szövegű adatbázisban több más tudományterület mellett elsősorban társadalomtudományi folyóiratcikkek érhetők el. Az adatbázis főleg archív tartalmakat szolgáltat, a folyóiratok legfrissebb 2–5 évfolyama nem érhető el benne.

JSTOR – ARTSTOR (új)

Az Artstor adatbázisban több mint 2,4 millió kép érhető el jogtisztán oktatási és kutatási célokra, a legkülönbözőbb tudományterületekről válogatva. A képek nagyíthatók, letölthetők, megoszthatók, oktatási célú prezentációk készítéséhez felhasználhatók.

Kortárs Kiadó (új)

Az 1993-ban megalapított könyvkiadó névválasztása tudatos – napjaink élő (kortárs) irodalmának kiadására, a legfrissebb és talán legfontosabb szellemi folyamatainak közvetítésére kötelezte magát. A kiadó több irányadó sorozatot tart fenn és ápol – így vállalta a Magyar Remekírók sorozat folytatását.

Kossuth Kiadó (új)

A mai Kossuth Kiadó a széles körű ismeretterjesztés hagyományának folytatója, többszörös profilbővítések és váltások mellett is. Útikönyveket, albumokat, hangoskönyveket, természettudományos és filozófiai, művelődéstörténeti, történelmi tárgyú műveket, szépirodalmi sorozatokat, festészeti albumokat, gyermekmeséket, lektűröket ad ki.

Kronosz Kiadó

A Kronosz Kiadó 2012 tavaszán alakult. Fő profilja a társadalomtudományi szakkönyvek, azon belül is elsősorban a történelmi és a Pécs-baranyai helytörténeti kiadványok, de irodalomtörténeti, művészeti könyvek is szerepelnek kínálatában. Az adatbázis a kiadó teljes könyvállományát tartalmazza.

L'Harmattan Digitális Adatbázis

A szolgáltatás jelenleg több mint 1400, többnyire magyar nyelvű bölcsészet- és társadalomtudományi szakmunkát, tankönyvet és forráskiadványt tartalmaz, több mint 20 tudományterületi kategóriába rendszerezve, szabadon olvasható és kereshető formában.

Napvilág Kiadó (új)

Az 1995-ben alapított kiadó alapfeladatának tekinti a XX. század történetének, valamint a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek bemutatását. Alapvető célkitűzése nyilvánosságot biztosítani rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak, vagy új kutatási eredményeknek, illetve eddig nem ismert szövegeket hozzáférhetővé tenni magyar nyelven.

Osiris Kiadó

Az Osiris Kiadó 1994 óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán- és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, és egyben szellemi műhelyként is működik. Az adatbázis közel 1700 kötetet tartalmaz 20 tudományterületi kategóriába rendezve.

Project Muse (Humanities Collection)

A bölcsészet- és társadalomtudományi adatbázisban elsősorban egyetemi kiadók folyóiratai és könyvfejezetei érhetők el teljes szöveggel. Az adatbázis 120 kiadó mintegy 700 folyóiratának tartalmát szolgáltatja.

SzóTudásTár (Tinta Kiadó)

Az adatbázisban a Tinta Kiadó 11 nagyszótára (értelmező szótár, etimológiai szótár, idegen szavak szótára, szinonima szótár, ellentétes jelentésű szavak szótára, régi szavak szótára, magyarító szótár, rövidítések szótára, kiejtési szótár, szólás és közmondásszótár, összetételek listája) egy felületen érhető el.

Typotex Interkönyv

Az adatbázisban a Typotex Kiadó több mint 600, többnyire magyar nyelvű kiadványa érhető el: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok köréből. Az adatbázis az IP-alapú azonosítás mellett eduID-alapú azonosítással is használható.

Forrás: Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ)

A fentieken túl elérhető még a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) adatbázisa, valamint az előfizetett hazai folyóiratok teljes szövegű archívumai.